Register      22 Tháng Ba 2018
Trang chủ
Đăng nhập Đóng
 
 Dịch vụ công trực tuyến
Đóng

 I.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1.   Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2.   Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3.   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

4.   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các biểu mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được  gửi trực tiếp hoặc qua được bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5.   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

6.   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng  thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

Bước 1:  Tạo tài khoản (cho trường hợp lần đầu sử dụng DVC trực tuyến) và Đăng nhập hệ thống

Nếu chưa có tài khoản hãy tiến hành đăng ký tài khoản trực tuyến trên website để được sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị. Sau khi đăng ký tài khoản, hãy mở email (được sử dụng trong lúc đăng ký), nhấn vào liên kết xác thực và đăng nhập cùng mã thẩm tra (mã thẩm tra chỉ sử dụng cho lần đăng nhập đầu tiên) để hoàn thành quá trình đăng ký.

Nếu đã có tài khoản hãy tiến hành đăng nhập vào hệ thống để gửi hồ sơ và theo dõi hồ sơ trực tuyến.

Bước 2: Gửi đơn đề nghị cấp phép

Chọn dịch vụ công muốn sử dụng (Cấp phép hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử)

Tạo mới hồ sơ và điền đầy đủ thông tin hồ sơ rồi bấm nút “Gửi hồ sơ” (Có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ khi hồ sơ đó chưa được xử lý.)

Bước 3: Theo dõi hồ sơ

Hãy đăng nhập vào hệ thống để biết hồ sơ đã gửi đang được xử lý đến đâu? Hoặc có yêu cầu bổ sung từ cơ quan chức năng.

Khi có bất cứ thông tin phải hồi từ cơ quan chức năng, hệ thống sẽ đồng thời gửi thông báo qua email mà bạn đã đăng ký

Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Cơ quan chủ quản: UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
ĐC: 295 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị - Điện thoại: (0233).3661.337
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Trị - © TDH